четвер, 28 червня 2018 р.

Чи практична українська мова?


Чи практична українська мова? Чи треба навчати їй дітей, які володіють іспанською - другою у світі за кількістю носіїв? Роблю я дітям добро чи за їх рахунок годую своє его?

Зізнаюся, за свої 14 років життя поза межами України я тільки один раз почула питання “Навіщо ти навчаєш їх українській? В крайньому разі російській вже тоді!” Сумно, але це мені сказала наша співвітчизниця. Кілька разів доводилося чути те, що дитина не буде розвиватися, якщо до неї різними мовами говорити. Але у цілому навколишні дуже прихильно, з інтересом  і дивуванням ставилися і ставляться до того, що наші діти можуть розуміти таку екзотичну мову і навіть говорити нею! 

Для мене питання практичності української мови ніколи не стояло. Українська мова - це моя мова. Нею я - я. Нею (хоч часом і суржиком) розмовляють мої рідні і друзі. А мільйони українців у всьому світі? Ніколи не знаєш, де з ким перетнешся. У моєму розумінні просто не може бути інакше. Навпаки, я не уявляю, як я можу позбавити своїх дітей такої можливості? Скільки нащадків українців, розкиданих по всьому світу, звертається до мене з проханням навчити їх мові. Вони дуже шкодують, що їхні батьки (з різних причин) колись не навчили їх українській. У дорослому віці це і важче, і дорожче.


На мою думку, не важливо, яку додаткову мову опанують діти. Наукові дослідження підтверджують, що вивчення більш, ніж однієї мови, позитивно впливає на когнітивний розвиток, самоповагу, успіхи у навчанні, гнучкість мислення, терпимість, творчі здібності тощо.  Щодня така дитина має перемикатися між кількома мовами, уявіть собі, як тренується її мозок! 

Крім того, кожна мова унікальна, через мову передається інша картина світу, культурні традиції, умови життя. Скільки класичних книг неперекладені однією мовою, але є іншою! Яку різноманітну інформацію можеш дістати різними мовами! Як розвивається критичне мислення при її співставленні! Це ж який бонус ми даємо дитині, ви тільки подумайте!

Словом, моя думка така: якою б непопулярною була ваша мова, зберігайте її у іншомовному оточенні. Можливо, видимих практичних переваг ви й не побачите, але невидимих маса!1 коментар:

  1. Прак­тич­ність чи не­прак­тич­ність за­ле­жить від за­да­чі, яку ви роз­вʼя­зу­є­те. Со­ки­ра є ду­же прак­тич­ною для ру­бан­ня дров, але не­прак­тич­ною, для на­рі­зан­ня хлі­ба.

    Ме­ні зда­є­ть­ся, що ви з ва­шою спів­віт­чиз­не­цею від­по­ві­да­є­те на різ­ні пи­тан­ня. Як­що ва­ші ді­ти, не дай бо­же, зби­ра­ю­ть­ся яки­мось чи­ном ін­те­ґ­ру­ва­ти­ся в Ук­ра­ї­ну, то для цьо­го не­об­хід­но і до­сить зна­ти ли­ше ро­сі­йсь­ку мо­ву. То­му прак­тич­но ви­в­ча­ти ро­сі­йсь­ку, а не ук­ра­їн­сь­ку. Як­що ви хо­че­те, щоб ва­ші ді­ти спіл­ку­ва­ли­ся з ук­ра­їн­сь­ки­ми ро­ди­ча­ми, які роз­мов­ля­ють ук­ра­їн­сь­кою, — то все на­в­па­ки: їм по­тріб­но ви­в­чи­ти ук­ра­їн­сь­ку, а на ро­сі­йсь­ку не ви­тра­ча­ти час.

    Осо­бис­то я, за­ра­ди пси­хіч­н­о­го здо­ро­вʼя, не ра­див би ані ук­ра­їн­сь­кої, ані тим біль­ше ро­сі­йсь­кої. Са­мо­по­ва­ги чи тер­пи­мос­ти знан­ня цих мов точ­но не до­да­дуть, а ін­фор­ма­ці­й­н­о­го сміт­тя мож­на знай­ти будь‐якою мо­вою. ツ

    ВідповістиВидалити